Beste leden,

Vanaf morgen 14 mei 2020 wordt het park van T.V. Rapid weer opengesteld voor vrij tennis. Uiteraard staat de veiligheid van onze leden, leraren en vrijwilligers hierin voorop. Om dit te kunnen waarborgen volgen wij de richtlijnen die door de KNLTB zijn opgesteld. Een aantal concrete maatregelen die gevolgd dienen te worden zijn als volgt.

  • Iedereen moet vanuit huis, digitaal een baan reserveren. Dit kan door middel van de KNLTB club app. Door middel van je bondsnummer kun je je registreren. Na aanmelden op de app kies je onderin het menu voor ‘spelen’. Kies vervolgens een medespeler, een dag, tijd en een baan. Na het bevestigen ontvangen de spelers die betrokken zijn bij deze reservering een notificatie per mail. Wanneer er vragen zijn over het reserveren van banen kan gemaild worden naar afhangen@joswiddershoven.nl 
  • Het is niet toegestaan op het park aanwezig te zijn zonder reservering van een baan. Maximaal 10 minuten voor aanvang aanwezig en uiterlijk 10 minuten na het verlaten van de baan het park verlaten.
  • Jeugd tot en met 12 jaar mag vrij spelen onder toezicht van een toezichthouder zonder een maximaal aantal spelers per baan 
  • Jeugd 13 tot en met 18 jaar mag vrij spelen onder toezicht van een toezichthouder; maximaal 4 spelers per baan.
  • Volwassen van 19 jaar en ouder mogen alleen 1 op 1 vrij spelen; zonder toezichthouder. Uitzondering: 2 op 2 vrij spelen (dubbelspel) is alleen mogelijk met personen uit hetzelfde huishouden die samen onder één dak wonen (zij mogen samen aan 1 kant spelen).
  • Het clubhuis en terras blijven gesloten.
  • Als jij of iemand in jouw huishouden klachten heeft gerelateerd aan Corona, blijf thuis.
  • Houd 1,5 meter afstand en houd de hygiëne regels in acht.

Hygiëne regels en richtlijnen zijn op het park te vinden. De richtlijnen zijn tevens te lezen op https://corona.knltb.nl/knltb-corona-toolbox/verenigingen/aanvullende-richtlijnen-tennis-padel/

De noodverordening is nog steeds van kracht. Wij wijzen er daarom als bestuur op dat wanneer de gecommuniceerde richtlijnen niet worden gevolgd dit kan resulteren in een boete van €400,- per individu. Het lijkt in het beginsel wellicht wat aan de strenge kant, maar zoals gezegd staat de veiligheid en gezondheid van iedereen voorop. Laten we dit ook samen als club uitdragen. 

Wij nemen meteen van de gelegenheid gebruik om leden die de contributie nog niet betaald hebben dit alsnog z.s.m. te doen. Anders mogen betreffende leden niet tennissen.

Rest ons verder niets meer dan jullie veel tennis plezier toe te wensen.

Bij wijzigingen houden we jullie op de hoogte.