Bescherming persoonsgégevens, of privacy, dat is het woord van 2018 wat menige vereniging en organistie doet huiveren. De wet Algemene Verordening Gégevensbescherming (AVG) is op 25 juni 2018 actief is géworden, en ja je leest het goed “actief géworden”, want hij is al ingegaan in mei 2016. En deze wet geldt voor alle Europeanen (EU).

Wat is nu het doel? Niet alleen de bescherming van persoonsgegevens binnen de Europese Unie, maar ook om het vrije verkeer van gegevens binnen de Europese interne markt te waarborgen. Deze wet is ontstaan om de Google’s en de Facebooks van deze wereld aan banden te leggen voor wat betreft het ongebreidelde gebruik van onze data (digitale persoonsgegevens). Digitale informatie is zeer interessant voor bedrijven en deze willen hiervoor best betalen.

Iedere burger, vereniging en bedrijf dat de beschikking heeft over persoonsgegevens van Europese burgers dient te voldoen aan die wet. Dus TV Rapid ook, en dus ook Gé. Het is goed dat onze persoonsgegevens worden beschermd, maar heeft ook natuurlijk nadelen. Je bent trots op je prijzen en zet een foto van jou als finalist inclusief de overige finalisten op jouw Facebookpagina … mag dat?

Nou, dat hangt ervan af… doe je dat als persoon of als vereniging. Als privépersoon val je niet onder de AVG-wetgeving en mag je de foto plaatsen op Facebook en instagram. Foto’s die niet in opdracht van jou zijn gemaakt, mogen vrij worden gepubliceerd. Tenzij jij als afgebeelde persoon een ‘redelijk belang’ hebt om publicatie van de foto te voorkomen. Dit belang kan privacy zijn of een financieel belang (stel iemand verdient geld met jouw foto).

Als vereniging hebben daarentegen dus wel te maken met de AVG-wetgeving en mag het dus niet zomaar. Voor alle foto’s dien je als vereniging een schriftelijke goedkeuring te hebben van alle personen (of ouders van) die op de foto staan. Daar ik nog niet van alle deelnemers een schriftelijk akkoord heb gekregen (met name de koe) heb ik ze allemaal geanonimiseerd.

Wat betreft foto’s. Gé had bardienst en de hele avond zat een man aan de bar. Voordat hij een Weitzen bestelde, keek hij eerst op een foto in zijn binnenzak. Na de vijfde keer was Gé toch zo nieuwsgierig geworden en vroeg hem: “Waarom kijk je toch de hele tijd naar die foto in je jaszak”. De man zegt: “Dat is een foto van mijn vrouw. Zodra zij er goed uit begint te zien, dan weet ik dat het tijd is om naar huis te gaan.”

Ben je iemand die een toernooi organiseert of iets anders vanuit de vereniging, dan zou ik zeggen regel het bij inschrijving goed, dan kun je toch je artikelen en stukjes leuk illustreren. Voor alle Facebook’ers en Instagrammers … publiceer lekker je kiekjes, maar met veel mediawijsheid…

GéGroet